fbpx
search
LOKAL MOLNLAGRING

Hosted Azure Stack – nu från CloudPro

Säker lagring inom Sveriges gränser genom Hosted Azure Stack tillsammans med CloudPros expertis inom hållbar och framtidssäkra molnlösningar.

Stora möjligheter med Azure Stack

Genom Hosted Azure Stack finns alla möjligheter till stora delar av det publika Azures stora tjänsteutbud. Med tillägget att all kapacitet och data lagras lokalt i Sverige. Därför känns det inspirerande för CloudPro, i sin strävan att alltid ligga i framkant, att nu kunna erbjuda våra kunder dessa tjänster.

  • Azures tjänsteutbud – med lagring lokalt i Sverige.
  • Geografiska begränsningar försvinner.
  • CloudPro har lång erfarenhet av att arbeta med gränssnittet i Azure.
  • Våra experter finns som rådgivare hela vägen.

Det innebär att geografiska begränsningar som genom IT-policys eller lagstiftning hindrar er utnyttja molntjänster fullt ut försvinner. Samtidigt kan begränsningarna sträcka sig längre än så. Även om er verksamhet inte är begränsad från att använda molnlösningar kan viktiga kunder till er i sin tur styras av lagstiftningar eller policys. Då kan Azure Stack vara vägen framåt för at behålla en viktig kund. Det är helt enkelt utvecklat för att er som vill använda Azures tjänster utan att använda dem i något av Microsofts globala datacenter.

CloudPro erbjuder marknadsledande tjänster

Vi har en lång erfarenhet av att jobba i Azure och eftersom gränssnittet är detsamma i Azure Stack kan kompetensen tillämpas även där. Det möjliggör även att applikationer och tjänster utan problem kan flyttas mellan lösningarna. Genom Hybridmolnlösningen Azure Stack kan CloudPro erbjuda marknadsledande tjänster med en hög grad av self-service, kontroll och enkel integration med utvecklingsmiljöer.

Utöver det har CloudPro även ett långt partnerskap med Microsoft vilket bland annat innebär flera certifieringar och kundreferenser inom Azure.

Experter på molnlösningar

CloudPro strävar efter att vara en trygg punkt och en strategisk partner för att kunna skapa affärsnytta hos våra kunder. Då är ett kundnära förhållningssätt alltid utgångspunkten i vår leverans. Vi är experter på molnlösningar oavsett om det handlar om det publika, lokala eller privata molnen. Eller när det kommer till den faktiska hårdvaran som krävs för att skapa åtkomst till tjänster och lösningar.

Vi hjälper dig hela vägen med Azure Stack

Genom våra erfarna konsulter kan CloudPro ta en rådgivande roll för att hitta en optimerad lösning för er verksamhet. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vill du meta mer?

VPS – virtuell server

Med CloudPros molntjänster för virtuell lagring betalar du för din användning och kan skala upp eller ner när behov uppstår. Du får full kontroll på din VPS och vi garanterar hög prestanda och säkerhet.