Säkerhet i hela kedjan

I alla företag hanteras väldigt mycket information. Det kan vara information som tillhör företaget, men det kan också röra sig om information som kommer från kunder och om kunder eller leverantörer. Vi stöttar dig i arbetet för att den informationen inte bara hanteras lagenligt, utan även för att bevara förtroendet dina kunder har för ditt företag.

IT-säkerhet är ofta förknippat med tekniska lösningar. Det är en aspekt, men om inte människan som hanterar tekniken förstår hur hanteringen får och bör genomföras har tekniska lösningar inte rätt effekt. Därför måste säkerhetsarbetet även inkludera juridik och kultur.

För oss är det lika självklart att erbjuda hela kedjan av digital säkerhet som att gå in och hjälpa till vid punktinsatser. Vi hjälper dig med utbildningar och analyser i olika former. Vi kan också hjälpa dig att kravställa mot dina befintliga leverantörer av IT-lösningar.

 

Läs gärna mer om några av våra specifika erbjudanden:

 

Vår medarbetare Erika Malmberg har bakgrund som kriminalinspektör. Under flera år hade hon som specialitet att utreda bedrägerier och förskingringar, men utredde även andra brott som t.ex. dataintrång och försäljning av företagshemligheter. När företag anmälde anställda och utomstående för dessa brott fick hon gå in och se vad som gått fel. I vissa fall var det IT-system som hade brister, i andra fall var det att de anställda inte hade förstått vad som stod i policyn och i ytterligare andra fall var det att kulturen på arbetsplatsen som gjorde det möjligt att komma åt pengar eller varor och information som gick att sälja.

Temapartner Utsikt 2017

I år är CloudPro temapartner på Handelskammaren Mälardalens event Utsikt! Lyssna på oss där för att få konkreta tips på hur du kan använda dig av digitaliseringen för att utveckla ditt företag. För mer info besök www.utsikt.nu.