Erbjudanden inom våra olika områden

Det krävs människor som hanterar tekniska lösningar för att skapa rätt effekt. Säkerhetsarbete måste därför inkludera juridik, kännedom om företagskultur, och självklart kompetens. Det kan CloudPro erbjuda ditt företag inom många affärsavgörande områden.

 

Förberedelse inför dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft, och med den kommer strängare krav på personuppgiftsbehandling samt utökade möjligheter för datainspektionen att dela ut böter. Vi hjälper er att förbereda inför den nya regleringen. Läs mer om hur vi kan hjälpa er.

 

Dataskyddsombud

Att säkerställa att hanteringen av personuppgifter sker enligt lag kan framstå som ett komplicerat och skrämmande arbete. Låt oss bistå er med våra expertkunskaper – anlita en av våra medarbetare som dataskyddsombud (PUL-ombud) eller som rådgivare åt ett sådant ombud. Läs mer om hur vi kan hjälpa er.

 

Informationssäkerhet

Vilka tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder som vidtas inom er organisation har begränsad betydelse så länge de anställda saknar grundläggande kunskap om hur säkerheten kan upprätthållas. Vi erbjuder utbildningar inom informationssäkerhet både för styrelse och ledning samt för era anställda. Vi utformar även informationssäkerhetspolicys för användning inom er organisation. Läs mer om hur vi kan hjälpa er.

 

Behörighetsstyrning

Värdefulla tillgångar måste skyddas – men vem som har tillgång till nycklarna är lika viktigt som låset i sig. Information och digitala lås är inget undantag och för en hög säkerhetsnivå krävs en vattentät behörighetsstyrning. CloudPros informationssäkerhetsavdelning kan stötta er verksamhet genom att fördela ”nycklarna” på ett fördelaktigt sätt så att en trygg förvaring skapas för er information. Läs mer om hur vi kan hjälpa er.

 

Förebyggande åtgärder och utredningar

Näringslivet drabbas allt oftare av riktade attacker från bedrägeribolag som vill komma över ett företags varor och tjänster utan att betala. Är du orolig för att ditt företag har blivit utsatt för stöld, förskingring eller bedrägeri? Ta hjälp av oss för att få reda på om siffrorna felar på grund av slarv eller på grund av oegentligheter – eller låt oss hjälpa dig förebygga att incidenter sker i framtiden. Läs mer om hur vi kan hjälpa er.

 

Våra olika nivåer av ingripande

Alla våra erbjudanden delas in under en av tre olika nivåer av ingripande – introduktion, instruktion eller implementation. Är du intresserad av att se alla erbjudanden samlade på en och samma sida? Läs mer om hur vi kan hjälpa er på varje nivå.

Temapartner Utsikt 2017

I år är CloudPro temapartner på Handelskammaren Mälardalens event Utsikt! Lyssna på oss där för att få konkreta tips på hur du kan använda dig av digitaliseringen för att utveckla ditt företag. För mer info besök www.utsikt.nu.