Behörighetsstyrning

Värdefulla tillgångar måste skyddas – men vem som har tillgång till nycklarna är lika viktigt som låset i sig. Information och digitala lås är inget undantag och för en hög säkerhetsnivå krävs en vattentät behörighetsstyrning. CloudPros informationssäkerhetsavdelning kan stötta er verksamhet genom att fördela ”nycklarna” på ett fördelaktigt sätt så att en trygg förvaring för er information skapas.

 

Tre nivåer av tjänster

Alla våra erbjudanden delas in under en av tre olika nivåer av ingripande – introduktion, instruktion eller implementation. När det kommer till behörighetshantering erbjuder vi tjänster på samtliga nivåer.

  • Introduktion. Vi har en genomgång med en kontaktperson hos er gällande hur behörighetsstyrning bör gå till.
  • Instruktion. Vi hjälper er att sätta upp behörighetsrutiner som lämpar sig för just er organisation.
  • Implementation. Vi ser till att er organisation har en effektiv och säker behörighetsstyrning genom att bland annat säkerställa att regelbundna behörighetsgenomgångar görs, att de nuvarande behörigheterna ses över och åtgärdas samt att lämpliga säkerhetslösningar införs – som till exempel tvåfaktorsautentisering.