Dataskyddsombud

Vi har kompetensen för att säkerställa att hanteringen av personuppgifter i er organisation – givetvis anpassat till den nya dataskyddsförordningen – sker effektivt, tydligt och utifrån de lagkrav som finns.

 

Tre nivåer

Alla våra erbjudanden delas in under en av tre olika nivåer av ingripande – introduktion, instruktion eller implementation. Vi erbjuder tjänster på de två högsta nivåerna när det kommer till dataskyddsombud.

  • Instruktion. Vi agerar som rådgivare till ert dataskyddsombud vid behov.
  • Implementation. En av våra anställda går in som formellt dataskyddsombud i er verksamhet. Då handlar det om att stötta genom tillsyn av hur personuppgifter behandlas samt att påtala eventuella brister, vid behov samråda med datainspektionen, skapa en förteckning över de personuppgiftsbehandlingar som sker inom verksamheten och säkerställa att de registrerades rättigheter tillgodoses. I arbetet ingår det även att förbereda verksamheten för den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018.