Informationssäkerhet

För att skapa en effektiv informationssäkerhet krävs tekniska lösningar. Men utan rätt människor med tillräcklig kompetens blir tekniken begränsad och därmed blir inte säkerhetsåtgärderna slagkraftiga. Det gäller att känna till vilka rutiner som bör följas och inkludera juridik och kännedom om företagets kultur i säkerhetsarbetet.

 

Tre nivåer

Alla våra erbjudanden delas in under en av tre olika nivåer av ingripande – introduktion, instruktion eller implementation. Inom området informationssäkerhet kan vi erbjuda:

  • Introduktion. Vi håller en föreläsning om informationssäkerhetskultur. Helt enkelt vad som krävs för att upprätthålla en hög nivå av säkerhet. Vi redogör för vad aktuell forskning på området säger samt ger konkreta tips som ni kan använda er av i er verksamhet.
  • Instruktion. Vi hjälper er med att granska var hålen finns i er verksamhet och tar fram en plan för att minimera de risker som upptäcks.
  • Implementation. Vi sätter oss in i din verksamhet på djupet och tar fram skräddarsydda lösningar för att upptäcka och på ett proaktivt sätt förhindra oegentligheter i ett tidigt skede.