Förebyggande åtgärder och utredningar

Stölder, förskingring och bedrägerier förekommer – oavsett om det handlar om varor, pengar eller information. Vill du utreda eller förebygga den typen av incidenter har CloudPro kompetensen som krävs för att hjälpa er organisation.  Vår medarbetare Erika Malmberg är före detta kriminalinspektör och har flerårig erfarenhet av att utreda bedrägerier, förskingringar, dataintrång och försäljning av företagshemligheter.

 

”I vissa fall handlar det om brister i olika IT-system, men det kan även handla om att anställda inte förstått företagets policy. Även kulturen på en arbetsplats kan göra det möjligt att komma åt olika tillgångar och information som går att sälja vidare”, säger Erika Malmberg, säkerhetsrådgivare på CloudPro.

 

Tre nivåer

Vi erbjuder tjänster på tre olika nivåer av ingripande:

  • Introduktion. En föreläsning om de olika typer av kreditbedrägerier som drabbar företag idag. Läs mer.
  • Instruktion. Stöd i arbetet med att förebygga bedrägerier. Läs mer.
  • Implementation. Genomförande av interna utredningar i er organisation efter att en incident har skett. Läs mer.