Interna utredningar

När oegentligheter uppstår handlar det om att fastställa med säkerhet vad som hänt. Självklart är det av stort intresse att utreda om någon gjort något brottsligt eller klandervärt. Lika viktigt är det att kartlägga vilka personer som inte gjort något fel – det för att undvika en intern misstänksamhet som påverkar arbetsmiljön negativt.

 

Utreder med experter

Vi kan här erbjuda er en tjänst på den högsta av våra tre ingripandenivåer:

  • Implementation. I händelse av en incident inom er organisation utreder vi vad som gått snett och tar tillsammans med experter inom straffrätt, civilrätt och arbetsrätt fram förslag på åtgärder som kan behöva vidtas i respons.