search
Kunskap som ger effekt

Informationssäkerhet och styrning

Minimerar era risker

Vi levererar allt från utbildningar, föreläsningar och underlag för rätt dokumenthantering till en aktiv roll som rådgivare i er organisation. Dessutom kan vi göra djupdykningar i form av granskningar, utredningar och analyser. Allt för att minimera era risker och minska era kundförluster. Informationssäkerhet på riktigt helt enkelt.

GDPR

I maj 2018 upphör personuppgiftslagen att gälla – samtidigt träder den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) i kraft.

Läs mer

Dataskyddsombud

Vi säkerställer att hanteringen av personuppgifter i er organisation – givetvis anpassat till den nya dataskyddsförordningen – sker effektivt, tydligt och utifrån de lagkrav som finns.

Läs mer

Informationssäkerhet

För att skapa effektiv informationssäkerhet krävs tekniska lösningar. Men utan tillräcklig kompetens blir tekniken begränsad och därmed blir inte säkerhetsåtgärderna slagkraftiga.

Läs mer

Behörighetsstyrning

Värdefulla tillgångar måste skyddas – men vem som har tillgång till nycklarna är lika viktigt som låset i sig. Information och digitala lås är inget undantag.

Läs mer

Förebyggande åtgärder

Stölder, förskingring och bedrägerier förekommer – oavsett om det handlar om varor, pengar, information. CloudPro utreder eller förebygger den typ av incidenter.

Läs mer

Sårbarhetsanalyser

CloudPro har en bred säkerhetskompetens och när det kommer till sårbarhetsanalyser har vi kompletterat vår kunskap genom ett samarbete med Holm Security.

Läs mer