search
Vem ska släppas in?

Behörighetsstyrning

Hög säkerhetsnivå

Värdefulla tillgångar måste skyddas – men vem som har tillgång till nycklarna är lika viktigt som låset i sig. Information och digitala lås är inget undantag och för en hög säkerhetsnivå krävs en vattentät behörighetsstyrning.

Vi stöttar er verksamhet genom att fördela »nycklarna« på ett fördelaktigt sätt så att en trygg förvaring för er information skapas.

– Erika Malmberg, säkerhetsrådgivare hos CloudPro

Erika Malmberg

Säkerhetsrådgivare erika.malmberg@cloudpro.se +46 72 549 64 34

Våra erbjudanden

Vi har en genomgång tillsammans med en kontaktperson hos er gällande hur behörighetsstyrning bör gå till för att skydda viktig information.

Vi hjälper er att sätta upp behörighetsrutiner utifrån de specifika behov som finns i just er organisation.

Vi ser till att er organisation har en effektiv och säker behörighetsstyrning. Det innebär bland annat att vi säkerställer att regelbundna behörighetsgenomgångar görs, att de nuvarande behörigheterna ses över och åtgärdas samt att lämpliga säkerhetslösningar införs – som till exempel tvåfaktorsautentisering.

Informationssäkerhet

För att skapa effektiv informationssäkerhet krävs tekniska lösningar. Men utan tillräcklig kompetens blir tekniken begränsad och därmed blir inte säkerhetsåtgärderna slagkraftiga.