search
Är ni förberedda?

Dags för GDPR – en ny dataskyddsförordning

GDPR – strängare krav

I maj 2018 upphör personuppgiftslagen att gälla – samtidigt träder den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) i kraft.

Förändringen medför strängare krav på personuppgiftsbehandling – bland annat när det kommer till samtycke och säkerhet. Samtidigt utökas datainspektionens möjligheter till att dela ut böter och därmed är det av stor vikt att säkerställa att organisationen lever upp till de nya legala kraven.

Genom att se arbetet som ett internutvecklingsprojekt kan ni på ett effektivt sätt få bra koll på vad som finns var och vem som är ansvarig för vad. Långt ifrån det tråkiga ”måstearbete” som en anpassning till en ny lagstiftning kan låta som.

– Erika Malmberg, säkerhetsrådgivare hos CloudPro

Erika Malmberg

Säkerhetsrådgivare erika.malmberg@cloudpro.se +46 72 549 64 34

Våra erbjudanden

Två alternativ som kan kombineras eller beställas var för sig

• Vi håller en föreläsning om vad den nya dataskyddsförordningen innebär och vad ni behöver göra inom er verksamhet för att anpassa er.
Kostnad: 5 000 kronor.

• En omfattande GDPR-guide på 40 sidor som bland annat tar upp vilka de lagliga grunderna är, hur känsliga personuppgifter ska behandlas, vilka rättigheter registrerade personer har, personuppgiftsincidenter, dataskyddsombud samt användbara checklistor.
Kostnad: 5 000 kr.

• Ni får standardmallar för den dokumentation som GDPR förespråkar. Dessa är generellt skrivna och behöver anpassas till er verksamhet.
Kostnad: 15 000 kronor.

Vid er sida under anpassningen

Vi finns vid er sida i egenskap av rådgivare under ert anpassningsarbete. Vi kan exempelvis hjälpa till med att sätta upp en projektplan, anpassa standardmallarna till er verksamhet och uppdatera er kring förtydliganden från EU kring lagstiftningen.

• Vid behov: 1 600 kronor/timme
• 10 h/mån: 15 000 kronor
• 20 h/mån: 28 000 kronor
• 30 h/mån: 40 000 kronor
• 40 h/mån: 52 000 kronor

Sköter anpassningsprocessen

Vi axlar rollen som projektledare och sköter hela anpassningsprocessen genom att bland annat sätta upp nya rutiner, formulera policys, avtalsförslag och övriga nödvändiga dokument samt intervjua era medarbetare för att kunna skräddarsy en perfekt lösning för just er verksamhet. När projektet är klart kan vi gå över till att bli förvaltare, antingen som formellt dataskyddsombud eller som konsult med liknande uppgift.

För företag som omsätter mindre än 20 miljoner kronor

B2B-verksamhet
• Projekt: 75 000 kronor
• Förvaltning: 4 000 kronor/månad

B2B-verksamhet med känsliga personuppgifter eller B2C-verksamhet med ordinära personuppgifter
• Projekt: 150 000 kronor
• Förvaltning: 10 000 kronor/månad

B2C-verksamhet med känsliga personuppgifter

• Projekt: 290 000 kronor
• Förvaltning: 14 000 kronor/månad

För företag som omsätter 20–500 miljoner kronor

B2B-verksamhet
• Projekt: 290 000 kronor
• Förvaltning: 14 000 kronor/månad

B2B-verksamhet med känsliga personuppgifter eller B2C-verksamhet med ordinära personuppgifter
• Projekt: 450 000 kronor
• Förvaltning: 20 000 kronor/månad

B2C-verksamhet med känsliga personuppgifter

• Projekt: 750 000 kronor
• Förvaltning: 30 000 kronor/månad

 OBS! Alla priser anges exklusive moms och eventuella resekostnader.

Dataskyddsombud

Vi säkerställer att hanteringen av personuppgifter i er organisation – givetvis anpassat till den nya dataskyddsförordningen – sker effektivt, tydligt och utifrån de lagkrav som finns.