search
Dataskyddsombud

Vi skapar tydliga rutiner

Dataskyddsombud

Vi säkerställer att hanteringen av personuppgifter i er organisation sker effektivt, tydligt och utifrån de lagkrav som finns. Givetvis ser vi till att allting är anpassat för att möta de nya GDPR-kraven. CloudPro kan agera både rådgivande och genom att kliva in i er verksamhet och ta en aktiv roll.

Erika Malmberg

Säkerhetsrådgivare erika.malmberg@cloudpro.se +46 72 549 64 34

Våra erbjudanden

Med vår expertis agerar vi som rådgivare till ert dataskyddsombud vid behov och efter överenskommelse.

En av våra anställda går in som formellt dataskyddsombud i er verksamhet. Det handlar om tillsyn av hur personuppgifter behandlas samt att påtala eventuella brister, samråda med datainspektionen, skapa en förteckning över de personuppgiftsbehandlingar som sker inom verksamheten samt säkerställa att de registrerades rättigheter tillgodoses.

I arbetet ingår det även att förbereda verksamheten för den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018.

Är du förberedd?

GDPR

I maj 2018 upphör personuppgiftslagen att gälla – samtidigt träder den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) i kraft.