search
CloudPro har kompetensen

Förebyggande åtgärder och utredningar

Lång erfarenhet

Stölder, förskingring och bedrägerier förekommer – oavsett om det handlar om varor, pengar eller information. Vill du utreda eller förebygga den typen av incidenter har CloudPro kompetensen och ett brett nätverk av experter. Vår medarbetare Erika Malmberg är före detta kriminalinspektör och har flerårig erfarenhet av att utreda bedrägerier, förskingringar, dataintrång och försäljning av företagshemligheter.

I vissa fall handlar det om brister i olika IT-system, men det kan även handla om att anställda inte förstått företagets policy. Även kulturen på en arbetsplats kan göra det möjligt att komma åt olika tillgångar och information som går att sälja vidare.

– Erika Malmberg, säkerhetsrådgivare på CloudPro

Kreditbedrägerier

Näringslivet drabbas allt oftare av riktade attacker från bedrägeribolag. Bakom attackerna döljer sig ofta kriminella personer som övergått från våldsbrott till olika typer av ekonomisk brottslighet. Förklaringen är enkel – förtjänsten är mycket större och risken att lagföras näst intill försumbar.

Interna utredningar

När oegentligheter uppstår handlar det om att fastställa med säkerhet vad som hänt. Självklart är det av stort intresse att utreda om någon gjort något brottsligt eller klandervärt. Lika viktigt är det att kartlägga vilka personer som inte gjort något fel – det för att undvika en intern misstänksamhet som påverkar arbetsmiljön negativt.

Erika Malmberg

Säkerhetsrådgivare erika.malmberg@cloudpro.se +46 72 549 64 34

Våra erbjudanden

Vi håller en föreläsning om hur verkligheten ser ut. Vilka typer av kreditbedrägerier kan företag drabbas av? Föreläsningen riktar sig till dig som jobbar inom ekonomi, finans eller på en säkerhetsavdelning.

Kundförluster tillhör de affärsmässiga risker som framgångsrikt företagande innebär. Vi utreder och analyserar era kundförluster för att identifiera ingångshålen i verksamheten. Det innebär att ni kan dra lärdom av tidigare dyrköpta kostnader samt undvika dem i framtiden.

I händelse av en incident inom er organisation utreder vi vad som gått snett och tar tillsammans med experter inom straffrätt, civilrätt och arbetsrätt fram förslag på åtgärder som kan behöva vidtas i respons.

Behörighetsstyrning

Värdefulla tillgångar måste skyddas – men vem som har tillgång till nycklarna är lika viktigt som låset i sig. Information och digitala lås är inget undantag.