search
Kunskap som ger effekt

Informationssäkerhet

Slagkraftiga åtgärder

För att skapa effektiv informationssäkerhet krävs tekniska lösningar. Men utan rätt människor med tillräcklig kompetens blir tekniken begränsad och därmed blir inte säkerhetsåtgärderna slagkraftiga.

Det gäller att känna till vilka rutiner som bör följas och inkludera juridik och kännedom om företagets kultur i säkerhetsarbetet.

– Erika Malmberg, säkerhetsrådgivare hos CloudPro

Erika Malmberg

Säkerhetsrådgivare erika.malmberg@cloudpro.se +46 72 549 64 34

Våra erbjudanden

Vi håller en föreläsning om informationssäkerhetskultur. Helt enkelt vad som krävs för att upprätthålla en hög nivå av säkerhet. Vi redogör för vad aktuell forskning på området säger samt ger konkreta tips som ni kan använda er av i er verksamhet.

Vi hjälper er granska var hålen finns i er verksamhet och tar fram en plan för att minimera de risker som upptäcks.

Vi sätter oss in i er verksamhet på djupet och tar fram skräddarsydda lösningar för att upptäcka och på ett proaktivt sätt förhindra oegentligheter i ett tidigt skede.

GDPR

I maj 2018 upphör personuppgiftslagen att gälla – samtidigt träder den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) i kraft.