search
Sårbarhetsanalyser

Proaktivt arbete för att stoppa externa hot

Marknadsledande partner

CloudPro har en bred säkerhetskompetens – både när det kommer till tekniska lösningar och de kulturella strukturer som krävs för ett helhetsåtagande. När det kommer till sårbarhetsanalyser har vi dessutom kompletterat vår kunskap genom ett samarbete med Holm Security som är marknadsledande i Sverige på området.

Att jobba proaktivt med analyser av en verksamhets IT-miljö är oundvikligt utifrån hur verkligheten ser ut där externa hot ständigt är närvarande.
– Erika Malmberg, säkerhetsrådgivare hos CloudPro

Efter noggranna analyser kan vi utbilda, stötta i viktiga beslut, se till att lagar och rekommendationer efterlevs, sätta upp rutiner och – allt för att skapa en högre IT-säkerhet.

Erika Malmberg

Säkerhetsrådgivare erika.malmberg@cloudpro.se +46 72 549 64 34

Informationssäkerhet

För att skapa effektiv informationssäkerhet krävs tekniska lösningar. Men utan tillräcklig kompetens blir tekniken begränsad och därmed blir inte säkerhetsåtgärderna slagkraftiga.