fbpx
search
Rådgivning

Samlad kompetens för IT-infrastruktur

Skapa en lönsam IT-infrastruktur med CloudPro som en rådgivande partner. Vi har kompetensen som krävs för för att er verksamhet ska säkras för framtiden.

Mot framtiden med rätt IT-infrastruktur

Att rätt kompetens ska dyka upp vid rätt tillfälle kräver fingertoppskänsla, där kommer CloudPro in i bilden med en lång erfarenhet av IT-infrastruktur. Vi jobbar mot framtidens verksamhet tillsammans med er för att allt ska flyta på utan onödiga nödbromsar och kostsamma panikinvesteringar. Med en tydlig verksamhetsfokus blir CloudPro en brygga mellan teknik och verksamhet.

Vårt perspektiv av IT-infrastruktur sträcker sig helt enkelt längre än den fysiska och virtuella IT-miljön. För CloudPro är det kompetensen och den långa erfarenheten hos våra medarbetare som gör oss säkra i att vi kan leverera med ett verksamhetsanpassat perspektiv.

Bredd på CloudPros kompetens

Tack vare vår låga personalomsättning och långa erfarenhet behåller vi vår kompetens i bolaget. Utöver det verkar vi i en stark koncern inom digitalisering vilket innebär att vi kan dra nytta av erfarenhet från över 450 medarbetare i stora delar av Sverige.

Hos CloudPro har vi seniora konsulter inom bland annat: 

  • Nätverk
  • Databaser med fokus på MySQL och MSSQL
  • IT-säkerhet
  • Active Directory
  • Microsoft
  • Lösningsarkitektur

Hyr en IT-chef med stort engagemang

Våra erfarna konsulter kan snabbt identifiera vilka utmaningar som finns i er IT-infrastruktur. Om er verksamhet till exempel befinner sig i en stor förändringsprocess kan vi snabbt identifiera utmaningar och på så vis skapa ett omedelbart värde. Därför är det ett lönsamt alternativ att hyra in en konsult från CloudPro på heltid eller deltid.

Vi garanterar hög kompetens och stort engagemang oavsett om det är ett för korta och intensiva insatser eller vid uppdrag som sträcker sig över lång tid. Självklart kan vi lämna referenser från tidigare uppdrag.

CloudPro kan också agera bollplank för beslutsfattare i er organisation när det kommer till stora strategiska IT-frågor. Vid behov kan vi kliva in i verksamhetens ledningsgrupp för att löpande stötta viktiga beslut.

Bättre fokus på IT-infrastruktur med fast agenda

Genom att tillsammans hålla kontinuerliga avstämningsmöten med en fast agenda där vi utvärderar IT-investeringar samtidigt som vi blickar mot framtiden skapar en trygg IT-infrastruktur. Samtidigt kan vi ta fram skräddarsydda rapporter som gör att ni får en tydlig översikt av er verksamhet. Vi kan även använda en timbank för att implementera nya IT-investeringar. Möjligheterna är oändliga och effekterna lönsamma. Vi kan skapa störst affärsnytta när vi med vår erkänt starka kompetens får chansen till helhetsåtaganden över tid. Genom det kan era digitala investeringar effektiviseras och optimeras.

Experter på molnlösningar

CloudPro strävar efter att vara en trygg punkt och en strategisk partner för att kunna skapa affärsnytta hos våra kunder. Då är ett kundnära förhållningssätt alltid utgångspunkten i vår leverans. Vi är experter på molnlösningar oavsett om det handlar om det publika, lokala eller privata molnen. Eller när det kommer till den faktiska hårdvaran som krävs för att skapa åtkomst till tjänster och lösningar.

Vill du meta mer?

Våra kunder berättar

Driftsäker IT-miljö för Devarion

En helt ny IT-miljö för AB Devarion med en extremt tajt deadline. Det var den stora utmaningen när CloudPro fick uppdraget som IT-partner med löpande support på plats.