fbpx
search

Trygga lösningar anpassade för din verksamhet

Ett företagsnätverk är så mycket mer än ett stabilt WiFi och internetåtkomst. Det kräver engagemang. För att skapa rätt nivå av säkerhet och full trygghet krävs en anpassad design och löpande förvaltning.
CloudPro ser till att ni hamnar på rätt nivå. Varken mer eller mindre.

Säkra nätverk för företag

För att skapa säkra nätverk för företag använder CloudPro kraften i kompetensen hos våra seniora konsulter specialiserade på nätverkslösningar. Vi har dessutom starka partnerskap med de olika leverantörer som krävs för ett professionella och säkra nätverk. Det innebär att vi kan erbjuda nätverkslösningar som passar för olika typer av företag. Både när det kommer till storlek och inriktning på verksamhet.

Börja med en tydlig behovsanalys

En genomarbetad och tydlig behovsanalys är grunden till säkra nätverk för företag. Där jobbar vi fram en lösning helt och hållet från våra kunders faktiska behov. Då utgår vi från, bland andra, följande frågeställningar:

 • Analys och kartläggning av de fysiska lokalerna kopplat till olika typer av behov för olika delar av lokalen.
 • Vilket affärssystem används? Det är en stor och avgörande faktor för hur ett nätverk ska designas. Finns det krav på låg latency? Är det molnbaserat? Frågor som ska besvaras i ett tidigt skede.
 • Vilka krav har verksamheten på kommunikation?
 • Finns behov av ett gästnätverk?
 • Ska olika delar av verksamheten har olika nivåer av säkerhet?

Vår expert tipsar – säkra nätverk för företag

Alexander Norberg

Alexander Norberg

Alexander Norberg har lång erfarenhet av att jobba med stora och komplexa nätverk, men jobbar också med mindre kunder och kontorsnätverk.

”Ett nätverk som fungerar är lätt att ta för givet. Då är det svårt att föreställa sig vilka problem som kan uppstå om man inte börjat i rätt ände när det designas. När problem och förändringsbehov uppstår kan det vara oerhört krävande och dessutom skapa kostsamma driftstörningar och stora investeringar. För att ha ett säkert nätverk krävs en löpande monitorering och kontinuerliga uppdateringar, annars spelar det ingen roll hur bra själva utrustningen är.”

För långsiktig säkerhet – välj ett tjänsteupplägg

Ett säkert nätverk behöver utvecklas i samma takt som verksamheten. En långsiktig lösning är därför att välja ett tjänsteupplägg med en fast månadskostnad där alla kritiska funktioner – nu och framåt – ingår. Rätt hårdvara, installation, support, kompetens och så vidare. Vi har lång erfarenhet att agera som en extern IT-avdelning för att skapa en enkel vardag när det kommer till frågor kopplat till IT. Samma förhållningssätt har vi till nätverksuppsättning – vi jobbar långsiktigt.

CloudPro rekommenderar följande i en nätverkstjänst

 1. Switch, accesspunkter, kablage
 2. Installation och konfiguration
 3. Övervakning
 4. Löpande uppgraderingar
 5. Support
 6. Dokumentation

1. Brandvägg, switch, accesspunkter och kablage

CloudPro har flera starka partnerskap för att hitta utrustning som passar i den aktuella miljön. Det innebär att vi kan erbjuda konkurrenskraftiga priser och att vi är en oberoende leverantör som väljer den utrustning som passar. På samma sätt jobbar vi med kablage – bakom ett bra trådlöst nätverk finns alltid kablar. Där jobbar vi med partners som är experter på just detta.

2. Installation och konfiguration

Utrustningen konfigureras och designas på rätt sätt från början. Då är nätverket framtidssäkrat och därför öppet för de förändringar som kommer i takt med verksamhetens utveckling.

3. Övervakning

CloudPro monitorerar nätverket och kan då vara uppmärksamma på små störningar, därför kan vi vidta rätt åtgärdar innan problemen blir stora och kostsamma.

4. Löpande uppgraderingar

Säkerhetsfrågor behöver behandlas löpande. Vi har konsulter som håller koll på sårbarheter och säkerhetshål från olika tillverkare. Vi tar helt enkelt ansvar och ser till att uppdatera för att täppa till luckor.

5. Support

CloudPro har en egen IT-support som finns tillgänglig för snabb ärendehantering och problemlösning.

6. Dokumentation

CloudPro underlättar det löpande utvecklingsarbetet –  som alltid är nödvändigt – genom en tydlig dokumentation.

Vill du veta mer?

Daniel Stiglert

Kundansvarig säljare daniel.stiglert@cloudpro.se +46 10 470 64 07

Anders Fernqvist

Kundansvarig säljare anders.fernqvist@cloudpro.se +46 70 026 67 83

Kontakta oss

Optimal användning av Microsoft 365

Ta klivet ut i molnet och upptäck möjligheterna med Microsoft 365. CloudPro har kunskapen och kompetensen för att guida till ett optimalt användande och en smärtfri övergång. Vi erbjuder dessutom säkra lösningar för backup av data inom Microsoft 365.


Upptäck möjligheterna