search
Noggranna analyser

Rätt licenshantering för minskade kostnader

Optimerad licenshantering

Som samarbetspartner kan vi se till att optimera hanteringen av programvara och tillhörande licenser. Genom noggranna analyser kan vi minska era kostnader – bland annat genom inköp, implementering och uppdateringar. Vi kan också erbjuda en schemalagd genomlysning för att se till att ni alltid uppfyller de krav som finns samt att er användning matchar nivån på licenser.

Vi kan erbjuda licenser från Adobe, Microsoft, Vmware, Citrix, Veeam, Symantec, Zimbra och andra ledande leverantörer enligt överenskommelse.

Administration av licenser kan lätt äta upp värdefull tid. Tid som vi gärna effektiviserar genom våra kontakter, inköpsvägar och kompetens.

– Per Fridberg, COO hos CloudPro

Vill du meta mer?

Rådgivning och beställarkompetens

Ett oberoende och objektivt bollplank som kan komma in med ett annat perspektiv kan vara ovärderligt inför komplexa beslut kring konkreta frågor.