search
Noggranna analyser

Rätt licenshantering för minskade kostnader

Optimerad licenshantering

Som samarbetspartner kan vi se till att optimera hanteringen av programvara och tillhörande licenser. Genom noggranna analyser kan vi minska era kostnader – bland annat genom inköp, implementering och uppdateringar.

Vi kan erbjuda licenser från Adobe, Microsoft, Vmware, Citrix, Veeam, Symantec, Zimbra och andra ledande leverantörer enligt överenskommelse.

Administration av licenser kan lätt äta upp värdefull tid. Tid som vi gärna effektiviserar genom våra kontakter, inköpsvägar och kompetens.

– Per Fridberg, COO hos CloudPro

Experter på Office365

Office365 är en framtidssäker och kostnadseffektiv molntjänst – ni betalar helt enkelt för vad er verksamhet behöver och slipper samtidigt oro över nedtid för kritiska funktioner.

Givetvis ingår klassiska programvaror – som bland annat Word, Outlook och Excel – från Microsoft. Det finns även möjligheten att välja till ett flertal extratjänster – däribland Skype för företag samt SharePoint.

Med sin expertis ser CloudPro till att er verksamhet får en optimal användning av både programvara och licensnivå. Vi har dessutom lång erfarenhet av stora migreringsarbeten som krävs till exempel när en flytt från en egen mejlserver till molnet är aktuell.

Våra erbjudanden

En analys av nuvarande licensnivå samt en rapport en gång i halvåret.

En genomlysning av den nuvarande licensnivån tillsammans med er under tre hela dagar per halvår. Då säkerställs det att ni har rätt licensnivå.

Här ligger fokus på att hitta förmånliga licensförhållanden samtidigt som vi säkerställer att ni har rätt licensnivå. Arbetet sker löpande kvartal för kvartal. Självklart genomför vi även här en grundläggande genomlysning av den nuvarande licensnivån.

Beställarkompetens

Oavsett om det handlar om viktig hårdvara, licenshantering och programvara eller IT-projekt så finns rätt kompetens hos oss för att din affär ska bli lönsam.