search
WiFi som tjänst

Trygga och stabila nätverk

Oberoende leverantör av trådlösa nätverk

Trygga och stabila trådlösa nätverk är en förutsättning för att den dagliga verksamheten ska flyta på smidigt och utan kostsamma störningar. Med våra lösningar för WiFi som tjänst får ni som kund dessutom tillgång till en virtuell controller för att administrera nätverket.

CloudPro kliver in som en oberoende leverantör vilket innebär att vi alltid kan välja de produkter som är bäst anpassade för er verksamhet.

– Jonas Olsson, konsultchef hos CloudPro

Förutom att hitta rätt lösningar som är anpassade efter verksamhetens storlek och de fysiska lokalerna krävs ett säkerhetstänk tidigt i processen. Vi kan leverera rätt tekniska lösningar och samtidigt se till att de utnyttjas på rätt sätt och med rätt funktionalitet.

Våra priser anpassas efter storleken på lokalen och antalet accesspunkter som krävs. I priset ingår även en grundkonfiguration, full support och garanti i 36 månader. CloudPro kan dessutom erbjuda ett vitt spektra av andra mervärdestjänster som går att kombinera med WiFi som tjänst.

Prisexempel WiFi som tjänst

  • Grunduppsättning inklusive 1 accesspunkt – 348 kronor per månad

För större lokaler (kräver grunduppsättning)

  • 2–10 accesspunkter – 190 kronor per månad och accesspunkt
  • 11 eller fler accesspunkter – 167 kronor per månad och accesspunkt

När det kommer till andra typer av lokaler, ej kontorsmiljö, ber vi er kontakta oss för en offert. Alla priser är exklusive moms och eventuella rese- och installationskostnader.

Vill du meta mer?

Kontakta oss

Komplettera med en molnlösning

Virtuell server

Det hörs nästan på vårt namn att vi har koll på molnbaserade lösningar. Självklart gäller det virtuella servrar där vi skapar skalbara och moderna plattformar som är redo att möta framtiden.