fbpx
search

Vi skapar framtidssäkra och hållbara molnlösningar

Combined Excellence-bolaget CloudPro möjliggör er digitaliseringsresa – alltid med 100 procent fokus på kundnära utveckling. Tack vare vår bredd av expertis har vi kraften att genomföra affärskritiska IT-processer.

Experter på molnlösningar

En trygg punkt och en strategisk partner – utifrån det vill CloudPro skapa konkret affärsnytta hos våra kunder. Då är ett kundnära förhållningssätt alltid utgångspunkten i vår leverans. Vi är experter på molnlösningar oavsett om det handlar om publika, lokala eller privata moln. Och när det kommer till den faktiska hårdvaran som krävs för att skapa åtkomst till tjänster och lösningar.

Ett kundnära förhållningssätt

– För oss finns det tre viktiga pelare när det kommer till att skapa molnlösningar med ett kundnära förhållningssätt, säger Rikard Elofsson, CTO hos CloudPro, som varit verksam i koncernen Combined Excellence sedan 1998.

  • Föreslå molnlösningar som är specifika för kundens verksamhet. Lösningar som dessutom ska vara flexibel för att följa verksamhetens utveckling.
  • Leverera molnlösningar med kvalitet som överträffar kundens förväntningar.
  • Bygga leveransen runt våra seniora konsulter som med teknisk nyfikenhet och lång erfarenhet av branschen alltid jobbar med en lyhördhet gentemot våra kunders behov.
CloudPros medarbetare trivs och stannar över tid. Det gör att vi kan leverera framtidssäkra och hållbara molnlösningar med ett kundnära förhållningssätt.

CloudPros medarbetare trivs och stannar över tid. Det gör att vi kan leverera framtidssäkra och hållbara molnlösningar med ett kundnära förhållningssätt.

Tydliga kontaktpunkter genom låg personalomsättning

Tack vare en låg personalomsättning lyckas vi skapa tydliga kontaktpunkter för våra kunder. Det är därför viktigt för CloudPro att våra medarbetare trivs – och att de gör det över tid. Något som våra återkommande medarbetarundersökningar visar att de gör. Så pass att samtliga medarbetare till en hög grad kan tänka sig att rekommendera CloudPro som arbetsgivare till vänner och bekanta.

Molnlösningar kräver experter

– Att leverera hållbara molnlösningar kräver experter. Därför är det glädjande att våra medarbetare stannar hos oss över tid och på så vis kan skapa långa relationer med fokus på affärsnytta tillsammans med våra kunder, säger Lennart Ivars, CEO, CloudPro.

– För det handlar i grund och botten om att skapa förtroende och utifrån det leverera våra molnlösningar som överträffar våra kunders förväntningar, fortsätter Ivars.

Vill du meta mer?