Mer än 20 års samlad erfarenhet

Vi på CloudPro erbjuder starka expertområden samtidigt som vi har hela Ninetechs erbjudande och erfarenhet i ryggen. Vi är baserade i Karlstad men har även kontor i Stockholm, Göteborg och Örebro. Och våra kunder återfinns i hela Skandinavien!

Sedan 1993 har vi arbetat nära våra kunder och sedan 2016 genom den förädlade verksamheten CloudPro. CloudPro är helägt av anställda i verksamheten och vår vision är att skapa det starkaste erbjudandet inom drift , IT-säkerhet och infrastruktur.

 

Lösningar som stöttar din verksamhet

I dag ställs det allt högre krav på att infrastruktur ska vara konkurrenskraftig, resursbesparande och gynna kärnverksamheten. För att uppnå det arbetar vi alltid i nära dialog med dig för att löpande förädla dina lösningar, så att de alltid ligger i linje med din verksamhets mål.

Vi har effektiva verktyg med hög tillgänglighet som hjälper dig att möta de ständigt ökande förväntningarna på effektivitet, mobilitet, säkerhet, prestanda och stabilitet. Det kräver också ett effektivt arbetssätt och en målbild som matchar de ekonomiska förutsättningarna med dina användares förväntningar.

 

Hög kompetensnivå & personlig service

Vi håller en konstant hög kompetensnivå kring en stor bredd av teknikområden. Det gör att vi kan se till att du alltid får rätt nivå på dina lösningar. Genom ett proaktivt och strukturerat arbetssätt kan vi säkerställa både kvalitet och effektivitet.

Allra störst nytta kan vi göra i helhetsåtaganden över tid där vi kan ta tillvara på investeringar du redan gjort och få dem i fas med verksamheten – allt för att effektivisera hela din digitala investering. Vi gör även punktinsatser för att hjälpa befintliga miljöer till den önskade nivån och kan agera bollplank till din egen IT-organisation.