search
Den nya dataskyddsförordningen

CloudPro och GDPR

Den 25 maj 2018 börjar dataskyddsförordningen – GDPR – att gälla. Den nuvarande personuppgiftslagen ersätts med denna nya lagstiftning, vilken kommer att ställa hårdare krav på de som behandlar personuppgifter.

Vår verksamhet berörs

Som leverantör av IT-drift och konsulttjänster berörs CloudPros verksamhet i allra högsta grad av förordningen. Vi behandlar personuppgifter inte enbart i egenskap av personuppgiftsansvarig utan även i egenskap av personuppgiftsbiträde gentemot de flesta av våra kunder.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Som personuppgiftsansvarig är ni (våra kunder) ansvariga för att upprätta skriftliga avtal med era personuppgiftsbiträden – CloudPro i detta fall. Ni är välkomna att använda egna avtal, annars föreslår vi de särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter som utges av IT&Telekomföretagen. Beroende på vilka tjänster ni har hos oss är ni välkomna att använda följande avtal och bilagor.

Biträdesavtal – Övriga tjänster
Biträdesavtal – Molntjänster
• Biträdesavtal – IT-infrastrukturtjänster
• Bilaga till biträdesavtal – Övriga tjänster
Bilaga till biträdesavtal – Molntjänster och IT-Infrastrukturtjänster

Ni behöver då:
1. Skriva ut två exemplar
2. Ange returadress för oss att returnera påskrivet avtal till
3. Posta avtalen till: CloudPro, Att: Lennart Ivars, Kungsgatan 12, 652 24 Karlstad
4. Vi skriver under och returnerar ett exemplar av avtalet.

Har ni frågor kring detta, exempelvis vilka bilagor och avtal som gäller er, är ni välkomna att kontakta oss på gpdr@cloudpro.se.

Internt projekt

Vad gäller GDPR i övrigt är ett internt projekt i full gång inom vår organisation och vi kan försäkra att vi kommer att uppfylla lagkraven senast den 25 maj. Mer information om GDPR finns att finna på Datainspektionens hemsida.

För mer information kring vår dataskyddspolicy läs här.

För mer information kring var policy för cookies på den här webbplatsen, läs här.

Vill du meta mer?

Lennart Ivars

Manager service delivery & business controller lennart.ivars@cloudpro.se +46 70 527 51 40

Jacob Järpegård

Account manager & kommunikatör jacob.jarpegard@cloudpro.se +46 76 633 94 08

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss på CloudPro. Syftet med informationen i denna policy är att du ska kunna känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter när du är i kontakt med oss.