search
Partners

Nära samarbeten ligger i vår natur

Funktionsanpassade lösningar

CloudPro jobbar med flera av marknadens mest kända aktörer – med vår kompetens ser vi dessutom till att kända lösningar funktionsanpassas för er verksamhet. Som en del av koncernen Combined Excellence ligger samarbeten dessutom i vår natur.

Som vårt namn antyder så tror vi på samverkande expertbolag. Starka bolag med tydligt entreprenörskap och expertpositionering inom sina respektive nischer, men med muskler som det stora bolaget. Vi växer enskilt och vi växer tillsammans för att skapa värde för kund, anställda och ägare.

– Niklas Hellberg, ordförande Combined Excellence