search
AnVa Polytech

”Kontinuitet, kompetens och flexibilitet”

När våra kunder vittnar om hur de kan öka sitt fokus på den egna verksamheten vet vi att vårt jobb gör skillnad. Och precis det är alltid vår utgångspunkt när vi kliver in i nya utmaningar och projekt. Tillsammans med AnVa Polytech har vi sedan många år tillbaka ett framgångsrikt samarbete.

Affärskritisk effektivisering

Samarbetet med AnVa Polytech spänner över stora delar av CloudPros kompetensområden och det är förklaringen till den affärsnytta som skapats för kunden. CloudPro ska genom skräddarsydda digitala lösningar bidra till ständig utveckling hos Anva Polytech. En förutsättning för att de även fortsättningsvis ska kunna konkurrera på en marknad där effektivisering krävs för att nå framgångsrika affärer.

AnVa Polytech är en kvalificerad partner inom utveckling och tillverkning av elastomera produkter och en del av industrikoncernen Anva Industries.

Strategisk rådgivare

I stället för att bygga en egen IT-kompetens har AnVa Polytech låtit CloudPro axla rollen som leverantör och partner. Samarbetet grundar sig i den outsourcade driften av IT-infrastruktur, en snabb och effektiv servicedesk, löpande support och ett skräddarsytt LCM-avtal.

CloudPro har dessutom fått förtroendet att jobba proaktivt samtidigt som vi löpande agerat strategisk rådgivare utifrån de nya krav som uppstår i verksamheten och omvärlden.

Stärkt position i branschen

Tack vare samarbete med CloudPro har AnVa Polytech klarat av digitala omställningar. Något som i sin tur bidragit till att de kunnat stärka sin position i branschen.

Det här partnerskapet är verkligen ett bra exempel på hur vi på CloudPro kan möta kundens behov på ett optimalt sätt. Både över tid och vid enskilda förändringsbehov som uppstår.

– Jonas Olsson, kundansvarig och IT-konsult, CloudPro

Under vårt långa samarbete med CloudPro har vi kunnat fokusera helt på vår verksamhet. Vi har ställt höga krav på tillgänglighet och säkerhet samtidigt som vi efterfrågat effektiviseringar för att stärka vår konkurrenskraft. Kontinuitet, kompetens och flexibilitet har varit framgångsfaktorer i leveransen. Tack vare det har vi kunnat behålla det strategiska ansvaret utan att behöva satsa på egen IT-kompetens.

– Susanne Ljungberg, senior manager finance, IT and HR hos AnVa Polytech

Läs mer om de tjänster som CloudPro levererar:
Virtuell server | Driftpartner på plats | WiFi som tjänst | Support på plats | Servicedesk | Rådgivning | LCM | Office365 | Arbetsplats som tjänst

Vill du meta mer?

Kundnöjdhet

CloudPro fortsätter att leverera toppresultat i den årliga kundundersökningen som Radar Ecosystem Specialists genomför. Efter flera år bland de bästa kan CloudPro titulera sig bäst i Sverige när det kommer till kundnöjdhet ...