search
Callenberg Technology Group

”Fått en bred och djup kunskap som vi saknar internt”

Att ta del av CloudPros breda kompetens och djupa expertis blev både tids- och kostnadseffektivt för Callenberg Technology Group. Efter ett stort inledande projekt fortsätter dessutom samarbetet både genom löpande support, driftlösningar och ett proaktivt arbete för att skapa en effektivitet i hela IT-miljön.

Ny form för hela IT-miljön

När Callenberg Technology Group 2015 lämnade Wilhelmsen Maritime Services behövde företaget snabbt hitta en ny form för hela sin IT-miljö. Därmed krävdes en bred lösning med hög kompetens inom flera olika expertområden vilket gjorde att stora delar av CloudPros organisation var engagerade i arbetet. För Callenberg var tidsaspekten högt prioriterad för att snabbt få full kontroll på sin IT-miljö.

Vi fick ett väldigt bra intryck direkt. CloudPro var professionella, men samtidigt jordnära och ärliga från början. Vi kände oss som en viktig kund och engagemanget var hela tiden stort.

– Claire Ramstad, communications manager, Callenberg Technology Group

”Cloud first strategi”

Efter en förstudie var det tydligt att Callenberg med sin globala organisation har ett behov att hantera sina IT-processer oavsett var i världen de befinner sig. Det innebar att CloudPro jobbade fram en ”cloud first strategi” som var integrerad i lokalt producerade produkter för att känslan av att jobba i molnet hela tiden skulle vara närvarande.

Efter förstudien genomfördes en transition under hård tidspress för att eliminera risken för onödiga och stora kostnader. Därefter fortsatte – och fortsätter – arbetet med en långsiktig transformation. Något som inte minst innefattade en omfattande governance-modell som IT-infrastrukturen och alla system baserades på för att stämma överens med lagstiftning och policys – oavsett vilken del av världen det handlade om.

Det var oerhört inspirerande att jobba med en så professionell kund som var lyhörd för vår kompetens. Skönt att känna det förtroendet genom hela processen. Det har resulterat i en IT-miljö som är helt anpassad efter affärsverksamheten, det innebär att alla stödsystem som används skapar en oerhört effektiv plattform.

– Rikard Elofsson, CTO, CloudPro

Ökad säkerhet

CloudPro kunde leverera en homogen och samtidigt renare miljö där det alltid är tydligt för Callenbergs användare var de kan vända sig för att få stöd. Genom ett proaktivt förhållningssätt har säkerheten ökat genom att olika typer av sårbarheter har kunnat identifierats i ett tidigt skede.

Tack vare samarbetet får vi ta del av en väldigt bred och djup kunskap som vi saknar internt. CloudPro har varit oerhört tillgängliga genom hela resan, vi har kunnat få tag på en konsult när det behövts och fått omgående support. Det känns tryggt att veta att den man pratar med är en expert inom just sitt område.

– Daniel Pintaric, IT-manager, Callenberg Technology Group

Vill du meta mer?

Kundnöjdhet

CloudPro fortsätter att leverera toppresultat i den årliga kundundersökningen som Radar Ecosystem Specialists genomför. Efter flera år bland de bästa kan CloudPro titulera sig bäst i Sverige när det kommer till kundnöjdhet ...