search
AnVa Polytech

”Kontinuitet, kompetens och flexibilitet”

Framgångsrikt samarbete

När våra kunder vittnar om hur de kan öka sitt fokus på den egna verksamheten vet vi att vårt jobb gör skillnad. Och precis det är alltid vår utgångspunkt när vi kliver in i nya utmaningar och projekt. Tillsammans med AnVa Polytech har vi sedan många år tillbaka ett framgångsrikt samarbete.

Kontinuitet, kompetens och flexibilitet har varit framgångsfaktorer i leveransen.

Susanne Ljungberg, Senior Manager Finance, IT and HR hos AnVa Polytech

Så jobbade vi med AnVa Polytech

CloudPro ska genom skräddarsydda digitala lösningar bidra till ständig utveckling hos Anva Polytech. En förutsättning för att de även fortsättningsvis ska kunna konkurrera på en marknad där effektivisering krävs för att nå framgångsrika affärer.

AnVa Polytech är en kvalificerad partner inom utveckling och tillverkning av elastomera produkter och en del av industrikoncernen Anva Industries.

I stället för att bygga en egen IT-kompetens har AnVa Polytech låtit CloudPro axla rollen som leverantör och partner. Samarbetet grundar sig i den outsourcade driften av IT-infrastruktur, en snabb och effektiv servicedesk, löpande support och ett skräddarsytt LCM-avtal.

CloudPro har dessutom fått förtroendet att jobba proaktivt samtidigt som vi löpande agerat strategisk rådgivare utifrån de nya krav som uppstår i verksamheten och omvärlden.

Det här partnerskapet är verkligen ett bra exempel på hur vi på CloudPro kan möta kundens behov på ett optimalt sätt. Både över tid och vid enskilda förändringsbehov som uppstår.

– Jonas Olsson, konsultchef hos CloudPro

Tack vare samarbete med CloudPro har AnVa Polytech klarat av digitala omställningar. Något som i sin tur bidragit till att de kunnat stärka sin position i branschen.

Under vårt långa samarbete med CloudPro har vi kunnat fokusera helt på vår verksamhet. Vi har ställt höga krav på tillgänglighet och säkerhet samtidigt som vi efterfrågat effektiviseringar för att stärka vår konkurrenskraft. Kontinuitet, kompetens och flexibilitet har varit framgångsfaktorer i leveransen. Tack vare det har vi kunnat behålla det strategiska ansvaret utan att behöva satsa på egen IT-kompetens.

– Susanne Ljungberg, senior manager finance, IT and HR hos AnVa Polytech

Teknik och lösningar

CloudPro är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under 2017 enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning. Vi är därför säkra på att vi är både en trygg och lönsam partner.