fbpx
search

Extern IT-avdelning till Clarahälsan

Clarahälsan är experter på företagshälsa. För att sätta fullt fokus på den egna verksamheten finns CloudPro som en samarbetspartner och extern IT-avdelning.

Rådgivande extern IT-avdelning

Som extern IT-avdelning jobbar CloudPro med ett långsiktigt perspektiv och med målsättningen att vara rådgivande på ett sätt så att IT skapar affärsnytta för Clarahälsan. I samtliga fall där patientdata finns med i bilden ställs stora krav på säkerhet.

– Utifrån vår kunskap och kännedom kring Clarahälsans verksamhet förstår vi att tillgänglighet och säkerhet är oerhört viktiga parametrar i leveransen. Det innebär bland annat hög upptid för tjänster, snabba tjänster och en stabil fiberuppkoppling. Att Clarahälsan väljer att lagra information, däribland patientdata, hos oss visar vilken hög dataintegritet vi på CloudPro har, säger Rikard Elofsson, CTO hos CloudPro.

IT som ett verktyg i verksamheten

Clarahälsan kan därmed känna sig trygga i en vardag är IT är ett verktyg för verksamheten och inte en tröskel som hämmar den dagliga verksamheten.

– Den IT-kompetens finns inte internt i vår organisation. Vi har en administrativ koordinator som blir lite av en ofrivillig IT-support, men vi försöker få organisationen mer självgående och hänvisa till CloudPros support. I CloudPro har vi fått någon som guidar oss, det passar vår verksamhet. I stället för att anställa egen IT-kompetens kan vi ”koppla på” vid behov, det blir kostnadseffektivt, säger Ann Collander, VD hos Clarahälsan.

Vikten av en vägledande extern IT-avdelning

Hon understryker vikten av att en extern IT-avdelning jobbar vägledande. Inte med en målsättning att sälja på dyra lösningar som inte passar verksamheten.

– För oss är det viktigt med en ärlig rådgivning och jag upplever att vi har ett förtroende i samarbetet. Vi har en verksamhet som är beroende av teknik och då krävs det att vi snabbt får den hjälp vi behöver, säger Ann Collander.

Upptid kritiskt för verksamheten

Kärnan i verksamheten är ett digitalt journalsystem. Om det ligger nere så ligger verksamheten nere – något förenklat. Dessutom är det viktigt att använda och utveckla digitala lösningar för att jobba effektivare. Samt att i förlängningen helt komma bort från ”papper och pärmar”.

– Hur vårt journalsystem fungerar tekniskt vet jag inte, och jag behöver inte veta det. Det jag vet är att data lagras på rätt sätt och att det sker en regelbunden säkerhetskopiering. Där finns vår verksamhetskritiska data och det är viktigt för oss att inte tappa något och att det alltid är uppdaterat. Vi vet också att vi har en motpart att ställa rätt frågor till när vi ska implementera nya system eller uppdatera befintliga. Det ger en trygghet.

Lagring i Sverige

CloudPro har två egna datacenter och vi kan garantera lagring i Sverige och med de krav som ställs utifrån svensk lagstiftning. I det här fallet när det kommer till bland annat patientdatalagen och GDPR. CloudPro har även satsat på en egen IT-support med hög kompetens vilket ger en extra nivå av närhet.

Vill du veta mer?

Rikard Elofsson

Driftchef rikard.elofsson@cloudpro.se +46 10 470 64 06
Vår kompetens hos er

IT-avdelning

Kundanpassade lösningar till hög kvalitet, duktiga konsulter och en tillgänglig IT-support. Utöver det en lång rad av tjänster och produkter. Det gör CloudPro till ett självklart val av IT-partner i Karlstad och Värmland.