search
Co-location

Två datacenter i Karlstad

Moderna och säkra datacenter

På ”utryckningsavstånd” från vårt huvudkontor – på varsin sida av Karlstad och Klarälven – har vi två moderna datacenter i ändamålsenliga lokaler. Därifrån levererar vi en flexibel serverdrift där säkerheten har högsta prioritet. Den geografiska närheten mellan våra datacenter gör dessutom att vi kan visa upp en låg latency i kommunikationen.

Självklart är alla kritiska system redundanta, samtliga servrar placeras i låsbara rack och inpasseringen till lokalen monitoreras.

Vi vill helt enkelt att du ska känna dig trygg i att funktioner som är oumbärliga för din verksamhet kommer att leverera förväntade resultat. Därför undviker vi att leverera standardiserade infrastrukturlösningar. All vår erfarenhet och kunskap berättar att ett verksamhetsanpassat perspektiv krävs för att nå kundnöjdhet – på riktigt.

– Rikard Elofsson, CTO hos CloudPro

Våra erbjudanden för co-location

20 U i ett låsbart rack, inkluderar redundant ström och kyla.

Pris: 7 510 kronor

Vårt prisexempel ovan anges per månad samt exklusive moms och eventuella resekostnader.

Ett låsbart fullhöjdsrack, inkluderar redundant ström och kyla.

Pris: 13 780 kronor

Vårt prisexempel ovan anges per månad samt exklusive moms och eventuella resekostnader.